Publikationer

Publikationsliste


Udvalgte publikationer


Bemærk at publikationer som står med fed skrift er tilgængelige som pdf-filer. Det kan tage lidt tid at åbne filerne.


Fra 2020 og frem findes publikationer kun i www.ucviden.dk


Jakob Linaa Jensen, Roger Buch, Jakob Dybro Johansen, Poul Thøis Madsen og Flemming Svith (2019).

"Aktiv, overvældet, adspredt eller afhængig? Forskellige befolkningsgruppers opfattelse og forståelse af, hvad nyheder og aktualitetsstof er og betydningen heraf
i samfundsmæssig kontekst", København: Kulturstyrelsen.


Roger Buch (2019) "Ask not what your country can do for you - ask what you can do for..."

Uddannelsesinstitutioners samfundsansvar, bygninger og læring, MediaJournal - om kommunikation, medier og læring.


Roger Buch (2017c) “Kampagner for øget valgdeltagelse forrykker valgresultatet”, Videnskab.dk.


Roger Buch (2017b) Den vigtigste politik: kommuner, valg og journalistik, Aarhus: Ajour.


Roger Buch (2017a) “Centraliseringens perfekte storm: krise og kommunalreformen", Futuriblerne - Tidsskrift for samfundsforhold, Vol. 45, nr. 8-9, s. 130-135.


Roger Buch (2016c) "Myter & fakta", Momentum+. 2016, nr. 3, s. 4-8


Roger Buch (2016b) "Myten om politikerlede", Ræson.


Roger Buch (2016a) "Fødsel, vækst og begravelse af BRIK og BRIKS - i den økonomiske virkelighed og i danske aviser", i Kabel, Lars, Jørgensen, Asbjørn Slot, Holm, Hans-Henrik, Berggreen, Henrik P., Johansen, Kresten & Buch, Roger  Mediernes (nye) verdensbilleder: En forskningsrapport om nyhedsmedier og tærskellande. Aarhus: Ajour.


Roger Buch (2015b), “Videnssamfundets demokratiske og journalistiske dilemma: Håndteringen af kompleksiteternes kompleksitet” i Kabel, Lars, Hansen, Ejvind, Svith, Flemming, Johansen, Kresten, Ejstrup, Michael, Poul, Thøis Madsen, Buch, Roger & Koch, T. Ø. Forskning i medierne. Om socialt udsatte børn og unge. En forskningsrapport, Aarhus: Ajour. 130 s.


Roger Buch & Hans Henrik Holm (2015a) “I valgkampen glemmer vi verden”, Ræson. 1, s. 42-49

 

Roger Buch og Mette Verner (2014). "Den økonomiske krise og mediernes dækning: Hvad går galt og kan det blive bedre?" i Roger Buch og Mette Verner (red.) Krisen i økonomi og journalistik, Aarhus: Forlaget Ajour.


Roger Buch og Flemming Svith (2013b). "Hvordan trives ytringsfriheden i det regionale demokrati?" i Ejvind Hansen (red.). Ytringsfrihed til forhandling. Ytringsfrihedens betingelser i det 21. århundrede, København: Hans Reitzels Forlag.


Roger Buch (2013a) "Har kommunerne råd og råderum til socialpolitik frem mod 2020?" i Social Politik. Tidsskrift for Socialpolitisk Forening, Nr. 3/2013.


Roger Buch (2012b) "Kommunal kapitalisme og statslig planøkonomi" i Morten Raffnsøe-Møller, Mikkel Thorup, Thomas Vinther Larsen & Ejvind Hansen (red.) Kapitalismens ansigter, Aarhus: Forlaget Philosofia. 


Roger Buch (2012a). "Velfærdens arnested: Det lokale selvstyre i kommunerne", Noter om historie og undervisning, København: Historielærerforeningen for Gymnasiet og HF.


Roger Buch (2011). "Et andet samfund, nye medier og en forvandlet journalistik" i Roger Buch (red.) Forandringens journalistik. 40 års tilbageblik, Aarhus: Forlaget Ajour.


Buch, Roger (2010). "Public hvad for noget? i Erik Nordahl Svendsen (red.) Public service - i praksis og i fremtiden, Århus: Forlaget Ajour.


Buch, Roger (2007d)."Borgernes forventninger til de nye kommuner", pp. 281-304 i Roger Buch & Jørgen Elklit (red.) (2007a). Nye kommunalvalg? Kontinuitet og forandring ved valget i 2005, Odense: Syddansk Universitetsforlag.


Buch, Roger (2007c). "Personlige stemmer - personligt valg", pp. 117-132 i Roger Buch & Jørgen Elklit (red.) (2007a). Nye kommunalvalg? Kontinuitet og forandring ved valget i 2005, Odense: Syddansk Universitetsforlag.


Buch, Roger (2007b). "Vælgeradfærden ved kommunalvalgene", pp. 99-116 i Roger Buch & Jørgen Elklit (red.) (2007a). Nye kommunalvalg? Kontinuitet og forandring ved valget i 2005, Odense: Syddansk Universitetsforlag.

 

Buch, Roger (2007a). "Kandidaterne: antal, modstand, motiver" pp. 47-62 i i Roger Buch & Jørgen Elklit (red.) (2007a). Nye kommunalvalg? Kontinuitet og forandring ved valget i 2005, Odense: Syddansk Universitetsforlag.


Buch, Roger & Klaus Levinsen (2007). "Nye kommuner, nye medier og borgernes syn på valgkampen", pp. 63-80 i Roger Buch & Jørgen Elklit (red.) (2007a). Nye kommunalvalg? Kontinuitet og forandring ved valget i 2005, Odense: Syddansk Universitetsforlag. 


Buch, Roger & Jørgen Elklit (2007b). "Kontinuitet eller forandring: Var kommmunalvalgene i 2005 så nye?" i Roger Buch & Jørgen Elklit (red.) (2007a). Nye kommunalvalg? Kontinuitet og forandring ved valget i 2005, Odense: Syddansk Universitetsforlag.

 

Buch, Roger & Jørgen Elklit (red.) (2007a). Nye kommunalvalg? Kontinuitet og forandring ved valget i 2005, Odense: Syddansk Universitetsforlag.

 

Buch, Roger (2006b). "Journalisters syn på journalistisk etik", Journalistica, nr. 1, pp. 81-99.


Buch, Roger (2006a). "Skandinaviske regionspolitikere og deres politikerroller" i Per Kristen Mydske (red.) Skandinaviske regioner - plass for politikk?, Bergen: Fagbokforlaget.

 

Buch, Roger (2005a). "Kommunalvalg 2005: Valget om alt - og ingenting", AKF Nyt, Nr. 3, pp. 25-32.

 

Pedersen, Karina, Lars Bille, Roger Buch, Jørgen Elklit, Bernhard Hansen og Hans Jørgen Nielsen. (2004c). "Sleeping or Active Partners? Danish Party Members at the Turn of the Millennium", Party Politics, Vol. 10, Number 4, July 2004, pp. 367-384.

 

Buch, Roger (2004b). "Decentralt eller centralt? Selvstyre eller styre?", Futuriblerne, Selskabet for fremtidsforskning, udgivet af Center for Udviklingsteknologi, årgang 32. nr. 1-2, pp. 35-39.


Buch, Roger (2004a). ”Strukturreform – Skattereform”, artikel i skattechefforeningens blad Skattechefen, nr. 1, 2004.


Buch, Roger (2003a). "Partimedlemmerne og demokratiet" i Lars Bille og Jørgen Elklit (red.). Partiernes medlemmer, Århus: Aarhus Universitetsforlag.


Hermansen, Jan. H. Lars Bille, Roger Buch, Jørgen Elklit, Bernhard Hansen, Hans Jørgen Jensen & Karina Pedersen (2003). Undersøgelsen af medlemmerne af de danske partiorganisationer. Dokumentation, Århus: Magtudredningen.

 

Buch, Roger (2002e). Evaluering af www.valg.bornholm.dk , alene publiceret på internettet.

 

Buch, Roger (2002d). "Farumsagen - forhistorien, sagerne og læren af skandalen", Politologiske Studier, 5. årgang, nr. 3, pp. 52-65.

 

Buch, Roger (2002c). " Tre kommunalreformer - dynamiske kommunale rum og territorier " i Torben Beck Jørgensen og Kurt Klaudi Klausen (red.) Territorial dynamik - streger på landkortet, billeder i vores hoveder. Århus: Aarhus Universitetsforlag.


Buch, Roger og Kasper Møller Hansen (2002b). "Afkobling fra virkeligheden", Europa. Europakommissionens Nyhedsbrev, marts 2002.


Buch, Roger og Kasper Møller Hansen (2002a). "The Danes and Europe: From EC 1972 to Euro 2000 - elections, referendums and attitudes" i Scandinavian Political Studies, Vol. 25, No. 1, pp. 1-26.


Buch, Roger (2001c). "EU-valg versus kommunalvalg", Europa-Kommissionens Nyhedsbrev, November 2001:9.

 

Buch, Roger (2001b). " To kommunalpolitiske paradokser og to kommunalreformer ", Samfundsøkonomen, November 2001:7.

 

Buch, Roger (2001a). Kommunalvalgene i perspektiv, Odense: Odense Universitetsforlag.

 

Buch Jensen, Roger & Niels Ejersbo (2000d). " Faglig og demokratisk bæredygtighed " i Amtsrådsforeningen: Amterne i et nyt århundrede, København:Amtsrådsforeningen.


Buch Jensen, Roger (2000c). "Penge ud af vinduet?" i Danske Kommuner, nr. 15, pp 15-16.


Buch Jensen, Roger (2000b). " Diskussionen om en ny kommunalreform - Hvorfor? Hvad? Og hvorhen? ",Administrativ Debat, nr. 2, pp. 8-13.


Buch Jensen, Roger (2000a): Lokale partiorganisationer, Odense: Odense Universitetsforlag.

 

Buch Jensen, Roger (1999c): "Opinion Structures in Politica Parties - the Law of Increasing Polarization?, i Erik Beukel, Kurt Klaudi Klausen og Poul Erik Mouritzen (red.) Elites, Parties and Democracy. Festschrift for Professor Mogens N. Pedersen.


Buch Jensen, Roger og Niels Ejersbo (1999b). "Medier og Politik" temaartikel i Årsberetning 1998, Odense: Odense Universitet, pp. 57-60.


Buch Jensen, Roger (1999a): "Local Party Organizations in Denmark: Crisis or Adaption?", i Martin Saiz og Hans Geser (red.):Local parties in Organizational and Political Perspectives, Boulder Co.: Westview Press.


Buch Jensen, Roger, Vibeke Normann Andersen og Rikke Berg (1998): "Omstilling og servicedemokrati i kommunerne - politikerrollen under forandring" i Politica, 30. årg., nr. 3, pp. 324-338.


Buch Jensen, Roger (1997c): "Vælgerne i tvivl" i AKF Nyt, nr. 3, 1997, pp. 5-10.


Buch Jensen, Roger, Vibeke Normann Andersen og Rikke Berg (1997b), Omstillingsbølger i det kommunaledemokrati, Odense Universitet, Kommunalpolitiske Studier, nr. 16/1997.

 

Buch Jensen, Roger og Jørgen Elklit (red.) (1997a): Kommunalvalg, Odense: Odense Universitetsforlag, diverse kapitler.

 

Buch Jensen, Roger og Jørgen Elklit (1995b): "De politiske partier og det lokale demokrati" i Politica, 27. årg., nr. 4, 1995, s. 418-435.

 

Buch Jensen, Roger (1995a): "Rødding: "Man skal ikke synliggøre det, som allerede er synligt""  i Jørgen Elklit og Mogens N. Pedersen (red.): Kampen om kommunen. Ni fortællinger om kommunalvalget i 1993, Odense: Odense Universitetsforlag.
 Klik på forsiderne herunder og download gratis eller køb

Copyright © All Rights Reserved